Frågor & Svar

Vi förhandlar miljardbelopp och vi vet vilken räntenivå som er bostadsrättsförening kan komma ner till. Vidare vet bankerna att när Räntekollen begär in offerter så är lånet/lånen konkurrensutsatta. Sen är det ingen nackdel att bankerna vet att vi vet på vilken nivå lånen skall ligga på. Vi får inte sällan frågor från bankerna vilken generell räntenivå  bostadsrättsföreningarna får just nu...

Det kan ni göra, men tänk på vad varje tiondels procent kostar bostadsrättsföreningen om ni inte lyckas fullt ut.

0,1% sänkning av räntan är lika mycket värd oavsett vilken räntenivå som gäller. Den relativa räntenivå bostadsrättsföreningen har idag bär man med sig när räntenivåerna höjs.

Vi har hittills ej kommit i kontakt med någon bostadsrättsförening som kommit ner lika lågt som vi...

Räntan är individuell och beror på den generella marknadsräntan, men även variabler som föreningens ekonomi, energiklassning, geografiska läge samt fastighetens skick är viktiga. Utbud och efterfrågan på lånemarknaden spelar också in. Se vidare fliken "Aktuella låneräntor".

Ja, alltid från minst sex svenska storbanker. Ofta varierar lägsta räntan mellan bankerna beroende på bindningstid och det svänger även snabbt vilka banker som är "hungrigast" över tid. Detta gör det viktigt att konkurrensutsätta varje gång ett lån villkorsändras/omsättes/förfaller för att inte hamna fel.

Banken kan ej hantera våra offertförfrågningar utan en fullmakt, vilket även ökar säkerheten för bostadsrättsföreningen. Fullmakten avser enbart rätten att ta in och förhandla bostadsrättsföreningens lån.

De skrivs alltid under av bostadsrättsföreningens firmatecknare. Firmatecknare brukar vara styrelsen eller två styrelseledamöter i förening.

Nej, bostadsrättsföreningar får oftast lägre räntor p g a större belopp och bättre säkerheter.

Presentation av Räntekollen i Sverige AB