Om Räntekollen

Christer Multan

Tel: 070-723 00 00
E-post: christer@rantekollen.com

Lars Helldén

Tel: 0730-54 72 81
E-post: lars@rantekollen.com

Oscar Jacobson

Tel: 070-835 07 70
E-post: oscar@rantekollen.com

Vi har alltid kundens bästa för ögonen.

Räntekollen i Sverige AB är en fristående* lånemäklare som hjälper bostadsrättsföreningar att sänka sina låneräntor till lägsta möjliga nivå.

* Räntekollen får inga provisioner/kickbacks eller andra ersättningar av banker och favoriserar därigenom ingen enskild bank. Därför kan Räntekollen alltid ha bostadsrättsföreningens bästa för ögonen.

Vad ingår i Räntekollens tjänst?

 • Utvärdering av bostadsrättsföreningens låneportfölj
 • Skriftlig offertförfrågan till minst sex banker
 • Analys och utvärdering av inkomna offerter
 • Sammanställning och presentation av ett beslutsunderlag
 • Verkställande av styrelsens beslut genom slutförhandling med bankerna
 • Att nödvändiga handlingar kommer styrelsen tillhanda för underskrift
 • Vid behov, upptagande av nya lån
 • Rådgivning avseende föreningens lånestrategi
 • Kontroll av erhållna villkor på förhandlade lån
 • Bevakning av befintliga låns förfallodagar för att undvika obehagliga överraskningar

Hur kan Räntekollen förhandla fram så låga räntor?

 • Räntekollen förhandlar miljardbelopp och vet vilken ränta bostadsrättsföreningarna kan få och bankerna vet att vi vet
 • Räntekollen konkurrensutsätter alltid bostadsrättsföreningarnas lån
 • För att starta processen behöver vi
  Fullmakt att förhandla bostadsrättsföreningens lån
  Avtal med ”Nöjd Kundgaranti”*
  * ”Nöjd Kundgaranti” se separat flik

Vad kostar det?

Räntekollen lämnar offerter med fast pris. Tjänsten är momsbefriad. Bostadsrättsföreningen sparar alltid tid och pengar på att anlita Räntekollens experter, som dels har rätta bankkontakter, dels bankerfarenhet och som enbart koncentrerar sig på att få bästa möjliga villkor för bostadsrättsföreningens lån.

Vilka räntenivåer kan Räntekollen komma ned till?

 • "Våra" bostadsrättsföreningar  har idag räntor under 1 % och i flera fall ner mot 0,3 %* och t o m lägre
 • För närmare information vad just er bostadsrättsförening kan förvänta sig vid en förhandling utförd av Räntekollen vänligen kontakta oss
  *Räntan är individuell och beror på den generella räntenivån, bindningstid, bostadsrättsföreningens ekonomi, energiklassning, geografiska läge, fastighetens skick samt sist men inte minst konkurrensen mellan bankerna.

Presentation av Räntekollen i Sverige AB