Räntekollen förhandlar miljardbelopp och vet vilken ränta bostadsrättsföreningar kan få och bankerna vet att vi vet.

Räntekollen konkurrensutsätter alltid bostadsrättsföreningarnas lån.

Nöjd kundgaranti

Tjänstens innehåll

BRF - Medlemmar

Styrelsen har naturligtvis ett stort ekonomiskt och moraliskt ansvar gentemot sina medlemmar. Man förvaltar stora ekonomiska värden och det är viktigt att man optimerar vad medlemmarna får för sina avgifter. Räntor är ofta en av bostadsrättsföreningens största kostnader, trots detta läggs förvånansvärt lite kraft på att sänka dessa.

BRF - Bank

Styrkefördelningen bostadsrättsföreningen kontra bank är alltid till nackdel för bostadsrättsföreningen. Styrelsen i bostadsrättsföreningen är ideell, vilket man ej kan säga om bankens. Vidare är vinstintresset i de båda styrelserna dramatiskt olika. Att ha en "bra bankkontakt" kan vara tecken på att man betalar för mycket...

BRF - Räntekollen

När Räntekollen hjälper en bostadsrättsföreningen, jämnas styrkeförhållandet mellan bostadsrättsförening och bank ut. Räntekollen är en partner till bostadsrättsföreningens styrelse, vilket ger medlemmarna en garanti att man håller räntekostnaderna lägst möjligt samt att man har kontroll över tid.

Presentation av Räntekollen i Sverige AB